אימון קריירה

שלב 1: היכרות ובירור התשוקה, היכולות, הכישורים והרצונות של המתאמן.

היכן שישנה תשוקה וישנו אומץ ישנה תנועה. מכאן, שעל-מנת לאתר, להתחבר ולחבר את המתאמן עצמו למוטיבציית-התנועה שלו, מפגש ההיכרות מתמקד במידה רבה בבירור התשוקה של המתאמן – איך ייראו חיים מוגשמים בעיניו? (תמונה זו תתגבש לכדי חזון אישי, בשלב הבא של התהליך).
יתרה מכך, מפגש ההיכרות מכוון במידה רבה להעלאת תחושת הערך והמסוגלות של המתאמן. זאת, מתוך ההבנה כי אדם בעל תחושת ערך, יהיה גם אדם המוכן לפעול ולהתנסות בחיים, אדם שיש לו את האומץ להיות לא מושלם, ובהתאם לכך, את האומץ התנסות גם בחוויות חדשות – כאלו שההצלחה בהן אינה וודאית. אדם זה, פחות עסוק בשיקום הערך שלו, אלא יותר פנוי רגשית לעסוק במשימות עצמן. המטרה בשלב זה היא להתחיל את האימון בנקודת פתיחה אמיצה יותר.

שלב 2: יצירת חזון אישי וזיקוק הערכים.

בשלב זה, מגבש המתאמן את תמונת החזון האישי-תעסוקתי שלו, שהיא למעשה תמונת המציאות העתידית הרצויה מבחינתו בעולם התעסוקה והקריירה שלו. איך תראה המציאות, שבה אני מממש את עצמי עולם העבודה? מה מתקיים בה? כיצד אני פועל, נראה, עושה, חש ומרגיש בתוך המציאות הזו? מה מרגש אותי במציאות הזו? מה חשוב לי שיתקיים שם? מהם הערכים המתקיימים במציאות זו? מיפוי הערכים החשובים למתאמן, משמעותית ביותר להמשך התהליך, שבו באחריות המתאמן לוודא כי הערכים החשובים לו מתקיימים ומקבלים ביטוי בחייו, ובפרט בתחום התעסוקה. הבנת הערכים, תעזור בהמשך גם להבין מקומות שבהם ישנה תקיעות בתהליך או קונפליקט. בחלק מהמקרים, ההתחברות לערך מסוים או לחזון – תהווה סוג של מצפן ליציאה ממצבי תקיעות.

שלב 3: הגדרת מטרת האימון

לאחר שהתמונה העתידית הרצויה בהירה יותר, נותר להגדיר את המטרה של התהליך האימוני הנוכחי – מה המתאמן רוצה להשיג במסגרת התהליך, בפרק הזמן המוגדר מראש (על-פי רוב מדובר על כ10-12 מפגשים). מה תחשב בעיניו הצלחה של התהליך?  המטרה צריכה להיות קונקרטית, מעשית (ברת-ביצוע), באחריותו הבלעדית של המתאמן (תלויה בו ולא באדם אחר). כמובן, שחשוב להגדיר מטרה שהיא ריאלית לפרק הזמן שהוגדר.

שלב 4: גזירת תתי-מטרות ותכנית פעולה.

בשלב זה, מטרת האימון שנקבעה כיעד מתחלקת לתתי-מטרות ומשימות. שלב זה כולל מיפוי של כל הפעולות והמשימות אותן המתאמן צריך לעשות, על-מנת להגיע ליעד הרצוי לו מבחינת קריירה. בהמשך, ניתן למקם את כלל המשימות על-גבי ציר הזמן, ולייצר תכנית עבודה מסודרת. בשלב זה נקבעות ומסומנות למעשה אבני הדרך של התהליך.

(משימות לדוגמה: כתיבת קורות-חיים או שכתוב שלהם, ביצוע הכוונה תעסוקתית-לימודית, חקר ואיסוף מידע על מקצועות או עיסוקים, פנייה לגורמים רלוונטיים להתייעצות, שליחת קורות חיים, פנייה טלפונית או פרונטאלית לגורמים מסייעים, הכנה לראיונות עבודה/מרכזי הערכה, גיוס חברים ומכרים, שיח עם המעסיק הנוכחי או עם מחלקת משאבי אנוש בחברה, שיח עם בן או בת הזוג, וכיו"ב)

שלב 5: ליבת האימון - תובנות ועשייה

שלב זה, הוא ליבת האימון, ובמהלכו מדי מפגש המתאמן מעלה פעולה שהיה מעוניין לבצע, לטובת קידום מטרת האימון; זו יכולה להיות פעולה פשוטה או מורכבת, אשר הוא מוצא עצמו דוחה או לא עושה מכל סיבה שהיא, למרות חשיבותה לתהליך. במסגרת הפגישה, נעשית התבוננות משותפת על מה "עומד" בין ההצהרה על הרצון לבצע את המהלך לבין הוצאתו אל הפועל. בשלב זה, עולים ומקבלים ביטוי החששות, הפחדים והתפיסות המוטות (פרדיגמות) המעכבים את המתאמן מלבצע את הצעדים הנדרשים לטובת הקריירה שלו. העלאתם למודעות של אלו – מאפשרת עבודה ומענה לאותם "קולות מעכבים" – באופן שמאפשר למתאמן להתקדם ולהתפתח לעבר המטרות שלו, באופן מפוקח ומעודד יותר. בשלב זה, מושם גם דגש על חיבור למשאבים הפנימיים של המתאמן – זיהוי והתחברות לחוזקות ולכוחות הייחודיים שלו – ורתימתם לתהליך.

שלב 6: סיכום ושימור

לבסוף, רגע לפני סיום התהליך האימוני, נעשית עצירת התבוננות על התהליך ותכנון קדימה להמשך הדרך.

סיכום התהליך ותובנות למידה: העצירה מאפשרת למתאמן לבצע "חקר הצלחה" – לבחון מה סייע לו בתהליך ומה אפשר לו לבצע את אשר ביצע, למרקר לעצמו את הדברים שלמד – על-מנת שיוכל להשתמש בהם גם בהמשך. בהקשר זה, עולות שאלות כגון: מה הושג? מה נעשה? מה אפשר לי לעשות את מה שעשיתי? מה עשיתי אחרת, ממה שעשיתי בעבר? מה אני למד על עצמי מתוך התהליך? מה הייתי רוצה לשמר ולקחת אתי להמשך הדרך?

תכנון קדימה והצבת מטרות להמשך: אומנם התהליך האימוני נגמר, אך המתאמן ממשיך בדרכו העצמאית לעבר היעדים שלו בתחום הקריירה (ובכלל). זו הזדמנות להשתמש במתודה האימונית על-מנת להגדיר מטרות עתידיות אותן המתאמן רוצה להמשיך ולפעול להשגתן (בדומה למה שנעשה בשלבים הראשונים של תהליך האימון, רק שהפעם המתאמן כבר מצויד בכלים ובתובנות אותם רכש במהלך התהליך עצמו). מה עוד נדרש לעשות? מה יאפשר לי לעשות זאת? וכיו"ב.

 

על הכותבת:

הילה גבאי, פסיכולוגית ומאמנת, מלווה תהליכי התפתחות ביחסים ובקריירה. מנכ"ל שותף במכון פרסונה.

Scroll Up